KO Happyfeet

Happyfeet

Kinderopvang Happy Feet biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, vanaf 1 februari hebben we ook weer BSO. Kinderopvang Happy Feet streeft ernaar dat de kinderen zich in groepsverband veilig en thuis voelen. Bij het omgaan met en het begeleiden van de kinderen is het van belang dat kinderen iets meekrijgen door hen te stimuleren in hun ontwikkeling, maar tegelijkertijd is het belangrijk dat de kinderen gewoon een prettige tijd doormaken.

Kinderopvang Happy Feet staat voor:

- Kleinschalige opvang, dus hele korte lijnen in de organisatie.

- Organisatie die zich richt op Kwaliteit.

- Pedagogische geschoolde groepsleidsters. 

- All-in uurprijs (incl. warme maaltijden)

We leren kinderen omgaan met verantwoordelijkheden.
Per kind wordt er gekeken wat hij/zij aankan en het kind krijgt dan deze verantwoordelijkheden. Te denken valt aan het helpen met het eten geven van een kleiner kind of iets mogen doen wat de anderen niet mogen.

Uitgangspunt van het werken met de kinderen bij Kinderopvang Happy Feet is dat het kind centraal staat. Dat houdt in dat er wordt gekeken waar een kind is in zijn ontwikkeling en waar de interesses van het kind liggen en daar wordt in het dagritme en met het aanbieden van activiteiten rekening mee gehouden.

Dit is van belang omdat je met kinderen van verschillende leeftijden te maken hebt binnen een groepen omdat ieder kind uniek is.

Indien u voor Kinderopvang Happy Feet kiest, kunt u rekenen op ons
team van professionele en gediplomeerde leidsters die een sfeervolle en speelse leefomgeving voor uw kinderen creëren. Zij zullen er alles aan doen om u en uw kind zo snel mogelijk thuis te laten voelen.
Wij werken aan de hand van ons pedagogisch plan welke we jaarlijks bijstellen.

 

Wij bieden professionele kinderopvang in een vertrouwde omgeving.

Bij ons is de sfeer en de omgeving zeer van belang voor de kwaliteit van het kinderopvang.

Wij bieden kinderen een veilige en gezellige omgeving waarin ze volop zichzelf kunnen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. We leren de kinderen omgaan met elkaar. Dat houdt in dat we kinderen constant begeleiden in het proces om elkaar te leren respecteren, samen leren spelen en opkomen voor jezelf. Wij realiseren ons dat elk kind een uniek talent, leerstijl en persoonlijkheid heeft. Onze gekwalificeerde medewerkers zijn toegewijd aan het werken met kinderen en zullen uit ieder kind optimale sociale, emotionele en educatieve resultaten halen. 

Wij houden onze groepen klein, zodat we ieder kind optimale aandacht kunnen geven.

GEZOCHT

Enthousiaste leden voor de oudercommissie!

Beste Ouder(s),

Wij zijn op zoek naar leden voor onze oudercommissie.

De oudercommissie heeft o.a. adviesrechten over bijv. als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. Tevens komen o.a. Tevredenheid, Pedagogisch beleid en Veiligheid en gezondheid aan de orde.
Het duurt ongeveer een uurtje per vergadering.

Wij vernemen het graag van u als u in de oudercommissie plaats wil nemen.

Facebook

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide