KO Happyfeet

Opvang

opvang-tag

Kinderopvang Happy Feet is een particuliere organisatie voor kinderopvang. Kinderopvang Happy Feet is een kleinschalig kinderopvang die de opvang verzorgd voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit doen we met een bewust beleid en een duidelijke doelstelling voor ogen. 

Ieder kind ontwikkelt zich en groeit in zijn eigen tempo. De ontwikkeling van het kind is bepalend voor de behoefte van het kind en zijn belevingswereld. De opvang is zo ingericht dat er de volle aandacht is voor de specifieke behoefte die bij een bepaalde ontwikkelingsfase en leeftijd horen. Zodoende hebben we voor bijna alle groepen opvang kunnen regelen

Kinderdagverblijf

Op onze locatie in Den Haag wordt gewerkt met 2 horizontale groepen met groei naar een 3e groep.
De kinderen worden opgevangen in een babygroep & een dreumes- en peutergroep. Tevens hebben we een kleinschalige BSO.

Op onze locatie in Rijswijk hebben we 1 verticale groep met groei naar een 2 horizontale groepen.

De Kind-Leidsterratio wordt hierbij als leidraad gehanteerd.

Naschoolse opvang (Locatie Den Haag)

Locatie Den Haag heeft 1 verticale BSO groep. Er worden maximaal 10 kinderen op de BSO per dag opgevangen. 

De Naschoolse opvang wordt alleen verzorgt voor de kinderen die op de volgende basisscholen zitten: 

- De Horizon.


- De Regenboog.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide