KO Happyfeet

Opvang

opvang-tag

Kinderopvang Happy Feet is een particuliere organisatie voor kinderopvang. Kinderopvang Happy Feet is een kleinschalig kinderopvang die de opvang verzorgd voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit doen we met een bewust beleid en een duidelijke doelstelling voor ogen. 

Ieder kind ontwikkelt zich en groeit in zijn eigen tempo. De ontwikkeling van het kind is bepalend voor de behoefte van het kind en zijn belevingswereld. De opvang is zo ingericht dat er de volle aandacht is voor de specifieke behoefte die bij een bepaalde ontwikkelingsfase en leeftijd horen. Zodoende hebben we voor bijna alle groepen opvang kunnen regelen

Kinderdagverblijf

Binnen Kinderopvang Happy Feet wordt vooralsnog gewerkt met
3 horizontale groepen.
De kinderen worden opgevangen in een babygroep en een dreumes- en een peutergroep. Tevens hebben we een kleinschalige BSO.

De Kind-Leidsterratio wordt hierbij als leiddraad gehanteerd.

Voorschoolse en Naschoolse opvang

Binnen Kinderopvang Happy Feet wordt gewerkt met een verticale BSO groep. Er worden maximaal 10 kinderen op de BSO per dag opgevangen. 

De voorschoolse en Naschoolse wordt nu nog alleen verzorgt voor de kinderen die op de volgende basisscholen: 

- De Horizon
- De Ontmoeting
- P. W. Alexanderschool 
- De Regenboog.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide